Workshop

Třídenní workshop Práce s traumatem u dětí, je určen pro ty, kteří absolvovali Intro – Úvod do základů metody Somatického prožívání nebo již mají výcvik v této metodě.

Obsahem workshopu je:

 • seznámení se s vývojovými stádii dítěte z hlediska Somatického prožívání
 • náprava raných traumat a attachmentu pro podporu seberegulace skrze sociální kontakt
 • techniky pro uzemnění, smyslové vnímání a schopnosti trackování u dětí a dospívajících
 • propojení principů SE s arteterapeutickými technikami pro poskytnutí bezpečí, titrace a pendulace
 • přetváření her do aktivit Somatického prožívání obsahujících prvky cyklů nabití/vybití, které umožňují dětem trackování, orientaci, reakci boje nebo útěku, dávání hranic a zklidněním a integraci stavů přílišného rozrušení
 • práce se sexuálním traumatem, traumatem způsobeným lékařskými zákroky a truchlením
 • hry a aktivity, které lze použít při práci s dětmi po zásahu přírodních katastrof
 • workshop zahrnuje teorii, videonahrávky i sebezkušenostní prožikové techniky využitelné pro individuální i skupinové práce s dětmi
 • workshop je určen pro psychology, pedagogy, terapeuty, rodiče a všechny kdo pracují s dětmi a také pro ty, kdo chtějí prohloubit své porozumění při práci s vnitřním dítětem u dospělých
 • Zajištěn překlad z AJ do ČJ
 • Tento workshop splňuje podmínky postgraduálního workshopu pro praktikanty a asistenty SE.
 • Účast na celém programu (Intro+workshop) je vhodným úvodem do metody SE ro zájemce o tříletý výcvik v Somatickém prožívání.

Maggie Kline bude na svém třídenní workshopu Práce s traumatem u dětí učit jak pomoci dětem znovu navrátit k rovnováze jejich autonomní nervový systém na biologické úrovni přežití poté, co zažily pocit přehlcení traumatickou nebo stresující událostí. Využití herních technik a tvoření v kombinaci s metodou Somatického prožívání umožní uvolnit napětí a dokončit zadržené obranné reakce, aby mohlo dojít ke znovytvoření rovnováhy a obnovení orientace a obranných impulzů. Tím se zvýší kapacita pro rozvinutí zdravého attachementu a zdravé sociální vazby dítěte. Při terapii SE a hře je tak dětem umožněno, aby mohly uvolnit své napětí v atmosféře bezpečí a skrze přítomnost klidného dospělého obnovit důvěru v sebe a okolní svět.