Intro

  • Intro – úvod do základů metody SE, je jednodenní workshop určený pro všechny zájemce o třídenní workshop Práce s traumatem u dětí, kteří nemají žádný výcvik v této metodě. Absolvování tohoto úvodu je podmínkou pro účast na třídenním workshopu Práce s traumatem u dětí.
  • Seznámíte se s teorií, základními principy a metodami somatického prožívání dle Petera Levina.
  • Účast na celém programu (Intro+Workshop) je vhodný jako úvod do SE pro zájemce o tříletý výcvik v Somatickém prožívání (www.somatic-experiencing.cz).
 

Somatic Experiencing®/Somatické prožívání (SE) je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi.

 
Somatické prožívání je specifická metoda práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu. Metoda tělesného prožívání pracuje přímo s autonomním nervovým systémem klienta a umožňuje mu tak dokončení vrozených obranných reakcí a obnovení rovnováhy nervového systému.


Skrze práci s vnímáním vlastního těla, titrací, pendulací a zdrojováním rozvíjí metoda SE schopnost uvědomit si a zpracovat vlastní stresové reakce a obnovit tak zdravou sebe-regulaci nervového systému a emocí. SE nabízí nástroje jak pro práci s akutním stresem, tak s různými kategoriemi traumat a post-traumatickou stresovou poruchou. Práce cestou zdrojů a seberegulace je velice efektivní metoda, která nezatěžuje klienta znovu přehráváním nebo opakováním traumatu a umožňuje mu tak obnovit jeho vlastní kapacitu a schopnost žít plnohodnotným a radostným životem.