Vítejte

 

Maggie Kline bude na svém třídenní workshopu Práce s traumatem u dětí učit jak pomoci dětem znovu navrátit k rovnováze jejich autonomní nervový systém na biologické úrovni přežití poté, co zažily pocit přehlcení traumatickou nebo stresující událostí. Využití herních technik a tvoření v kombinaci s metodou Somatického prožívání umožní uvolnit napětí a dokončit zadržené obranné reakce, aby mohlo dojít ke znovytvoření rovnováhy a obnovení orientace a obranných impulzů. Tím se zvýší kapacita pro rozvinutí zdravého attachementu a zdravé sociální vazby dítěte. Při terapii SE a hře je tak dětem umožněno, aby mohly uvolnit své napětí v atmosféře bezpečí a skrze přítomnost klidného dospělého obnovit důvěru v sebe a okolní svět.